พาไปสักการะไหว้ศาลหลักเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

   ใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ควรที่จะพลาดมาไหว้สักการะศาลหลักเมืองของจังหวัดซึ่งศาลหลักเมืองนี้จะมีทุกจังหวัดขอเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในจังหวัดนั้นๆเช่นเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานีก็มีศาลหลักเมืองที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือ

ดังนั้นนักท่องเที่ยวคนไหนที่เดินทางผ่านมาทางนี้ก็ควรจะแวะมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองศาลหลักเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสมัยปีพศ 2515 และกว่าจะสร้างเสร็จก็มีพศ 2519 ซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปเคารพสักการะศาลหลักเมืองได้เมื่อวันที่ 16 มกราคมปีพศ 2519

ซึ่งในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปเป็นประธานการจัดพิธีเปิดศาลหลักเมืองอย่างเป็นทางการ 

      หากใครต้องการที่จะเข้าไปกราบไหว้เคารพสักการะศาลหลักเมืองสามารถเดินทางไปได้โดยให้ไปที่ทุ่งศรีเมืองซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีกับคนทั่วไปไปศาลหลักเมืองจะตั้งอยู่ตรงถนนเขื่อนธานีในเขตอำเภอเมืองดังนั้นหากใครที่ต้องการไปเคารพสักการะศาลหลักเมืองจึงเดินทางไปไม่ยากโดยให้มีการตั้ง GPS ระบุเอาไว้ว่าไปศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

ก็สามารถเดินทางไปถึงได้เลยแล้วเมื่อเราเข้าไปถึงที่ศาลหลักเมืองจุดเด่นของที่นี่เลยก็จะเป็นสาวเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งศาลหลักเมืองของที่อุบลราชธานีนี้จะทำมาจากไม้ราชพฤกษ์มีการปิดทองสวยงามและมีการผูกด้วยผ้าหลากสีเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความงดงามการกราบไหว้ศาลหลักเมืองนั้นเราแค่เพียงนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปไหว้เหมือนกับเราไหว้ศาลหลักเมืองของจังหวัดอื่นนั่นเอง

สำหรับการรักเมืองที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้ประชาชนจะมีการรวมตัวกันจัดงานบวงสรวงขึ้นปีละครั้งโดยจะจัดในช่วงเดือน 7 ของทุกปี โดยชาวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีมาช้านานและเพื่อเป็นการเพิ่มความสนิทมงคลให้กับชีวิตของตนเองหากใครผ่านไปผ่านมาก็ควรเข้าไปเคารพสักการะบูชาศาลหลักเมืองและขอพรให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข

ซึ่งเมื่อเข้าไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองจะมีบทสวดแนะนำนักท่องเที่ยวสามารถท่องตามบทสวดที่มีการแปะไว้ได้เลยและบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองก็มีการปลูกต้นไม้คอยให้ความร่มรื่น   การก่อสร้างศาลหลักเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการและประชาชน เพราะต่างก็เล็กเห็นแล้วว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นจังหวัดใหญ่ จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน สมควรที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองลูกหลานชาวเมืองอุบล ดังนั้นจึงได้ร่วมแรงใจกายช่วยกันสร้างขึ้นมา 

 หากใครว่างอย่าลืมแวะไปกราบไหว้นะคะ