คลังเก็บป้ายกำกับ: สูตรหวยยี่กี หวยดี

วัดภูมโนรมย์จังหวัดมุกดาหาร 

      วัดภูมโนรมย์จังหวัดมุกดาหาร  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในครั้งนี้จะพาไปเยี่ยมชม  วัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร  ส่งมาทางนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสวยงามทั้งในเขตพื้นที่บริเวณวัดและพื้นที่วิวรอบๆของตัววัด  

สำหรับวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งห่างออกจากตัวเมืองของจังหวัดมุกดาหารไปประมาณเพียงแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้น

         เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่วัดแห่งนี้สามารถขับรถผ่านทางตัวเมืองแล้วแวะไปที่วัดแห่งนี้ได้เลยด้วยวัดแห่งนี้นั้นชื่อว่าวัดภูมโนรมย์หรือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่จะรู้จักกันดีในนามของชื่อวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  

สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นั้นจะเป็นความสวยงามของสิ่งก่อสร้างภายในวัดและจุดชมวิวโดยหานักท่องเที่ยวขับรถมาถึงบริเวณตีนเขาซึ่งเป็นทางขึ้นของวัดมโนรมย์จะต้องจอดรถตรงจุดที่ทางวัดมีการจัดเตรียมเอาไว้ให้

       หลังจากนั้นจะมีรถสองแถวคอยรับส่งซึ่งรถดังกล่าวนั้นจะเป็นรถของทางวัดโดยตรงและเป็นรถที่ทางวัดเตรียมไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญหรือเยี่ยมชมความสวยงามของทางวัดฟรีซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะบริจาคเงินในตู้รับบริจาคที่จะมีการติดเอาไว้ในรถสองแถวนั้นได้เนื่องจากว่าการเดินทางขึ้นไป

บนยอดเขานั้นค่อนข้างที่จะสูงชันและบางช่วงเส้นทางก็มีเส้นทางที่ค่อนข้างแคบการขับรถสวนกันไปมาค่อนข้างลำบากถ้าหากนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญเส้นทางอาจจะเกิดอันตรายขนาดขับรถขึ้นเขาได้

            ดังนั้นทางวัดจึงได้มีการจัดเตรียมรถเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวเพราะคนในพื้นที่จะชำนาญเส้นทางมากกว่าเสร็จแล้วเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนเข้าไปที่ตัวบริเวณตัววัดนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นว่าภายในวัดนั้นจะมีตัวโบสถ์ตัวอาคารต่างๆซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะมีพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวนั้นกราบไหว้บูชา

          นอกจากนี้จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านบนสุดเป็นพระพุทธรูปองค์จำลองของพระพุทธบาทโดยชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดมุกดาหารให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากที่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเลย

ก็คือตลอดระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินขึ้นเนินเพื่อจะไปกราบไหว้พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์นั้นจะมีรูปปั้นของพระยานาคขนาดใหญ่ตามบริเวณเชิงทางเดินไปตลอดเส้นทางจนถึงบริเวณที่เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปด้วย

ซึ่งรูปปั้นของพญานาคนี้จะมีความสูงใหญ่เหนือพระพุทธรูปแลดูคล้ายกับองค์พญานาคกำลังคุ้มครองพระพุทธรูปนอกจากนี้เมื่อมองไปบริเวณโดยรอบวิวทิวทัศน์ก็จะมีความงดงามมากเพราะสามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงและฝั่งประเทศลาวได้ด้วย 

 

สนับสนุนโดย.  สูตรหวยยี่กี หวยดี